Contemporary sacred art - Loving the Life
"Detal- Świat stworzony " | Malarstwo kredkami na papierze | 70 x 80 cm | 2016 |

Na sprzedaż |
Contemporary sacred art - Loving the Life
"Świat stworzony" | Malarstwo kredkami na papierze | 70 x 80 cm | 2016 |

Na sprzedaż |Contemporary sacred art - God blessed the seventh day
"Błogosławiony Siódmy Dzień" | Malarstwo kredkami na papierze | 70 x 100 cm | 2016 |

Na sprzedaż |Contemporary sacred art - Forbidden fruit
"Owoc Życia" | Malarstwo kredkami na papierze | 70 x 100 cm | 2016 |

Na sprzedaż |Contemporary sacred art - Psalm 146
"Psalm 146" | Technika mieszana | 29,7 x 42 cm | 2017 |

Na sprzedaż |Faith that Moves the Mountain, contemporary-sacred-art
"Wiara góry przenosi" | Technika własna | 25,5 x 33 cm | 2016 |

Na sprzedaż |
Mount Sinai-Gabal Musa, contemporary-sacred-art
"Góra Horeb" | Technika własna | 26,8 x 33,5 cm | 2015 |

Na sprzedaż |
Mount Sinai-Ten Commandments, contemporary-sacred-art
"Góra Horeb-10 Przykazań" | Technika własna | 26,8 x 40 cm | 2015 |

Sprzedane |
The Burning Bush - Moses at the Burning Bush, contemporary-sacred-art
"Mojżesz przed Gorejącym Krzewem" | Technika własna | 23 x 26,5 cm | 2015 |

Na sprzedaż |
Psalm 56, contemporary-sacred-art
"Łzy zniknęły" | Technika własna | 23 x 27 cm | 2015 |

Na sprzedaż |Here am I, the servant of the Lord, contemporary-sacred-art
"Oto ja służebnica Pańska" | Malarstwo kredkami | 22 x 25,5 cm | 2015 |

Na sprzedaż |
Word of Life, contemporary-sacred-art
"Oto ja służebnica Pańska" | Malarstwo kredkami | 22 x 25,5 cm | 2015 |

Na sprzedaż |
The servant of the Lord, contemporary-sacred-art
"Lilia" | Malarstwo kredkami | 22 x 25,5 cm | 2015 |

Na sprzedaż |
The servant of the Lord, contemporary-sacred-art
"Oto ja służebnica Pańska" | Malarstwo kredkami |22 x 25,5 cm | 2015 |

Sprzedane |Between death and resurrection, contemporary-sacred-art
"Trójca Święta" | Akryl na kartonie | 70 x 100 cm | 2011 |

Sprzedane |
Apokalipsa 6,1-7
1 I ujrzałem: gdy Baranek otworzył pierwszą z siedmiu pieczęci, usłyszałem pierwsze z czterech Zwierząt mówiące jakby głosem gromu: «Przyjdź!» 2 I ujrzałem: oto biały koń, a siedzący na nim miał łuk. I dano mu wieniec, i wyruszył jako zwycięzca, by [jeszcze] zwyciężać. 3 A gdy otworzył pieczęć drugą, usłyszałem drugie Zwierzę mówiące: «Przyjdź!» 4 I wyszedł inny koń barwy ognia, a siedzącemu na nim dano odebrać ziemi pokój, by się wzajemnie ludzie zabijali - i dano mu wielki miecz. 5 A gdy otworzył pieczęć trzecią, usłyszałem trzecie Zwierzę, mówiące: «Przyjdź!» I ujrzałem: a oto czarny koń, a siedzący na nim miał w ręce wagę. 6 I usłyszałem jakby głos w pośrodku czterech Zwierząt, mówiący: «Kwarta pszenicy za denara i trzy kwarty jęczmienia za denara, a nie krzywdź oliwy i wina!» 7 A gdy otworzył pieczęć czwartą, usłyszałem głos czwartego Zwierzęcia mówiącego: «Przyjdź!»


List do Hebrajczyków 9, 27-28
27 A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, 28 tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują.
Penitent thief, contemporary-sacred-art
"Złamani grzechem" | Akryl na płycie | 104 x 125 cm | 2011 |

Na sprzedaż |

1 List Jana 1, 8
"Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy"
Jan 14, 6
6 Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem2. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.

Mateusz 7, 13-14
13 Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. 14 Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!
Heaven, contemporary-sacred-art
" Niebo" | Akryl na płycie | 104 x 125 cm | 2011 |

Na sprzedaż |

Mateusz 25, 34-36
34 Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! 35 Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; 36 byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie".


Księga Rodzaju, 7, 1-24
1 A potem Pan rzekł do Noego: «Wejdź wraz z całą twą rodziną do arki, bo przekonałem się, że tylko ty jesteś wobec mnie prawy wśród tego pokolenia. 2 Z wszelkich zwierząt czystych weź z sobą siedem samców i siedem samic, ze zwierząt zaś nieczystych po jednej parze: samca i samicę; 3 również i z ptactwa - po siedem samców i po siedem samic, aby w ten sposób zachować ich potomstwo dla całej ziemi. 4 Bo za siedem dni spuszczę na ziemię deszcz, który będzie padał czterdzieści dni i czterdzieści nocy, aby wyniszczyć wszystko, co istnieje na powierzchni ziemi - cokolwiek stworzyłem». 5 I spełnił Noe wszystko tak, jak mu Pan polecił.6 Noe miał sześćset lat, gdy nastał potop na ziemi. 7 Noe wszedł z synami, z żoną i z żonami swych synów do arki, aby schronić się przed wodami potopu. 8 Ze zwierząt czystych i nieczystych, z ptactwa i ze wszystkiego, co pełza po ziemi, 9 po dwie sztuki, samiec i samica, weszły do Noego, do arki, tak jak mu Bóg rozkazał. 10 A gdy upłynęło siedem dni, wody potopu spadły na ziemię. 11 W roku sześćsetnym życia Noego, w drugim miesiącu roku, siedemnastego dnia miesiąca, w tym właśnie dniu trysnęły z hukiem wszystkie źródła Wielkiej Otchłani i otworzyły się upusty nieba; 12 przez czterdzieści dni i przez czterdzieści nocy padał deszcz na ziemię. 13 I właśnie owego dnia Noe oraz jego synowie, Sem, Cham, Jafet, żona Noego i trzy żony jego synów weszli do arki, 14 a wraz z nimi wszelkie gatunki zwierząt, bydła, zwierząt pełzających po ziemi, wszelkiego ptactwa [i istot ze skrzydłami]. 15 Wszelkie istoty, w których było tchnienie życia, weszły po parze do Noego do arki. 16 Gdy już weszły do arki samiec i samica każdej istoty żywej, jak Bóg rozkazał Noemu, Pan zamknął za nim [drzwi]. 17 A potop trwał na ziemi czterdzieści dni i wody wezbrały, i podniosły arkę ponad ziemię. 18 Kiedy przybywało coraz więcej wody i poziom jej podniósł się wysoko ponad ziemią, arka płynęła po powierzchni wód. 19 Wody bowiem podnosiły się coraz bardziej nad ziemię, tak że zakryły wszystkie góry wysokie, które były pod niebem. 20 Wody się więc podniosły na piętnaście łokci ponad góry i zakryły je. 21 Wszystkie istoty poruszające się na ziemi z ptactwa, bydła i innych zwierząt i z wszelkich jestestw, których było wielkie mnóstwo na ziemi, wyginęły wraz ze wszystkimi ludźmi. 22 Wszystkie istoty, w których nozdrzach było ożywiające tchnienie życia, wszystkie, które żyły na lądzie, zginęły. 23 I tak Bóg wygubił doszczętnie wszystko, co istniało na ziemi, od człowieka do bydła, zwierząt pełzających i ptactwa powietrznego; wszystko zostało doszczętnie wytępione z ziemi. Pozostał tylko Noe i to, co z nim było w arce. 24 A wody stale się podnosiły na ziemi przez sto pięćdziesiąt dni.

God of Mercy, contemporary-sacred-art
"Miłosierdzie Boże" | Akryl na płycie | 52 x 125 cm | 2011 |

Na sprzedaż |

Dzienniczek Świetej faustyny Kowalskiej, 723
+ Dziś usłyszałam te słowa: - Łaski, których ci udzielam, są nie tylko dla ciebie, ale i dla wielkiej liczby dusz. . . . . A w sercu twoim, jest ustawiczne mieszkanie Moje, pomimo nędzy jaką jesteś, łączę się z tobą i odbieram ci nędzę twoją, a daję ci miłosierdzie Moje; w każdej duszy dokonywam dzieła miłosierdzia, a im większy grzesznik, tym ma większe prawa do miłosierdzia Mojego. Nad każdym dziełem rąk Moich, jest utwierdzone miłosierdzie Moje. Kto ufa miłosierdziu Mojemu, nie zginie, bo wszystkie sprawy jego Moimi są, a nieprzyjaciele rozbiją się u stóp podnóżka Mojego.God is our strength-Psalms 30, contemporary-sacred-art
"Poranna Medytacja" | Akryl na płótnie | 100 x 140 cm | 2012 |

Na sprzedaż |

Psalms 30, 6
6 Gniew Jego3 bowiem trwa tylko przez chwilę, a Jego łaskawość - przez całe życie. Płacz nadchodzi z wieczora, a rankiem okrzyki radości.Wszytskie fotografie i teksty zamieszczone na stronie są
chronione prawami autorskimi. Kopiowanie bez zgody zabronione.